Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2017

06. 01. Piatok – Zjavenie Pána – prikázaný sviatok
01. 03. Streda – Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
05. 03. Sobota – Výročná eucharistická poklona Dolné Voderady
25. 05. Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
04. 06. Nedeľa – Slávnosť 1. sv. prijímania
15. 06. Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok
18. 06. Nedeľa – sv. omša s procesiou Božieho Tela
29. 06. Štvrtok – Sv. Peter a Pavol, apoštoli – prikázaný sviatok
30. 06. Štvrtok – Výročná eucharistická poklona v Drahovciach
02. 07. Nedeľa – Hody Dolné Voderady
15. 08. Utorok – Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok
22. 08. Utorok – Ďakovný deň za ukončenie cholery
01. 11. Streda – Všetkých svätých – prikázaný sviatok
12. 11. Nedeľa – Hody Drahovce
08. 12. Piatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok
25. 12. Pondelok – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
v období 01.11. – 30.04.
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

v období 01.05. – 31.10.
7.30 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
10.30 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva aj v roku 2017…

Branislav Rychlík, drahovský farár