• 17. septembra 2017
  • 14:30
  • Futbalový štadión

Registrácia bežcov: od 14.00

Kategórie:

Predškoláci (5-6 rokov MŠ – 50 m) …14.30
Predškoláčky (5-6 rokov MŠ – 50 m) …14.35
Mladší žiaci (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) …14.40
Mladšie žiačky (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) …14.45
Starší žiaci (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) …14.50
Staršie žiačky (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) …15.00
Dorast (SŠ – 5 km) štartuje spolu s hlavnou kategóriou …15.15

Hlavná kategória – 10 km …15.15

Muži A – do 39 rokov (finančná odmena)
Muži B – 40-49 rokov (vecné ceny)
Muži C – 50-59 rokov (vecné ceny)
Muži D – od 60 rokov (vecné ceny)
Ženy A – do 35 rokov (finančná odmena)
Ženy B – od 36 rokov (vecné ceny)

Štartovné: 3€ (hlavná kategória)

Ceny: Muži A a Ženy A financie,
ostatné kategórie hodnotné vecné ceny

Popis trate: Asfaltová cesta ulicami obce + okolo jazera.

Patronát nad pretekmi: Ing. Juraj Klein – starosta obce

Rôzne: K dispozícii budú šatne a sprchy. O občerstvenie bude postarané.

Hudobná produkcia: 16.00 – 22.00 h
Noel McCarthy & Happy boys, Kasio, Tý 2

Upozornenie: pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiam hlavného rozhodcu.

Informácie: Martin Majtán, 0910 193 602, majtan@zoznam.sk organizátor pretekov

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok.