• 16. septembra 2018
  • 14:30
  • štadión OFK Drahovce

41. ročník

Registrácia bežcov: od 14.00
Kategórie:
• Predškoláci (5-6 rokov MŠ – 50 m) …14.30
• Predškoláčky (5-6 rokov MŠ – 50 m) …14.35
• Mladší žiaci (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) …14.40
• Mladšie žiačky (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) …14.45
• Starší žiaci (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) …14.50
• Staršie žiačky (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) …15.00
• Dorast (SŠ – 5 km – 1 okruh) štartuje spolu s hlavnou kategóriou …15.15
Hlavná kategória – 10 km (2 okruhy) …15.15
• Muži A – do 39 rokov (finančná odmena)
• Muži B – 40-49 rokov (vecné ceny)
• Muži C – 50-59 rokov (vecné ceny)
• Muži D – od 60 rokov (vecné ceny)
• Ženy A – do 35 rokov (finančná odmena)
• Ženy B – od 36 rokov (vecné ceny)
Štartovné: 3€ (hlavná kategória)
Ceny: Muži A a Ženy A financie, ostatné kategórie hodnotné vecné ceny
Popis trate: asfaltová cesta ulicami obce + okolo jazera
Patronát nad pretekmi: Ing. Juraj Klein – starosta obce
Rôzne: K dispozícii budú šatne a sprchy.
O občerstvenie bude postarané.
Hudobná produkcia: Tý 2 (15.00 – 22.00)
Upozornenie: pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiam hlavného rozhodcu.
Informácie:
Martin Majtán, 0910 193 602, majtan@zoznam.sk organizátor pretekov
Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok.