• 2. júna 2018
  • 9:00
  • Dom záhrádkárov

Len pre súťažiace družstvá.