Aplikácia Zostaň Zdravý

Stála služba CMRS Ministerstva vnútra SR upozorňuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. Táto aplikácia Vám môže pomôcť zvýšiť pocit bezpečnosti, resp. zvýšiť vďaka aplikovaným dátam Vašu ochranu pred COVID-19.

 

Informácia pre občanov

Dňom 20. apríla 2020 v čase  18:45 – 18:55 hod. začína vysielanie relácie „Encyklopédia prevencie“ na televíznej stanici STVS -3. Relácia je učená hlavne pre starších spoluobčanov a budú v nej vystupovať odborníci k aktuálnym problémom.

Informácie starostu

Vážení spoluobčania,

obec Drahovce od pondelka 30. marca 2020, otvára Zberný dvor v Drahovciach.
Otváracie hodiny na týždeň od 30.3. do 4.4.2020:

Pondelok – 12.00 – 15.30 h
Utorok – 12.00 – 15.30 h
Streda – 12.00 – 15.30 h
Štvrtok – 12.00 – 15.30 h
Piatok – 12.00 – 15.30 h
Sobota – 9.00 – 15.30 h

– obsluha zberného dvora bude posilnená
– do areálu zberného dvora budú vpustení a obslúžení vždy 2 občania, ostatní budú čakať v rozostupoch pri bráne a dodržiavať pokyny obsluhy
– občania musia mať rúška!

Oznámenie v prípade konania pohrebu:
– zúčastňuje sa len najbližšia rodina
– každý na pohrebe musí mať ochranné rúško a rukavice
– dodržuje sa bezpečná vzdialenosť (2 metre)
– nepodávajú sa ruky
– obrad musí byť vykonaný v čo  najkratšom čase
– zúčastnení pohrebu sa riadia pokynmi pohrebnej služby
– po obrade sa neuskutočňujú stretnutia na verejnom priestranstve

Uvedomujeme si, že tieto opatrenia sú tvrdé, ale v záujme zdravia všetkých našich občanov, sú nevyhnutné. Preto ďakujeme všetkým drahovčanom za ich dodržiavanie.

Starosta obce oznamuje občanom, že po skončení opatrení kvôli pandémii Corona zorganizuje “Bazár nepotrebných vecí” v KD Drahovce. Preto prosí občanov, aby použiteľné veci neodvážali na zberný dvor, uchovali ich a priniesli na bazár. Tento bazár bude bezplatný.

Nakoľko počas povinnej karantény sme mnohí upratovali svoje pivnice, podkrovia, skrine, kúty a iné skladovacie miesta a nachystali ste určite pre vás nepotrebné veci ako sú: skoro nová obuv, oblečenie, športové potreby, detské hry a hračky, kabelky, hospodárske náradie a iný spotrebný materiál. Prosím vás nevyhadzujte tieto veci na zberný dvor, skúste ich ešte chvíľku opatrovať, keď prejde čas povinnej karantény, zorganizujem bazár nepotrebných vecí v našom kultúrnom dome, kde ich môžete priniesť a zároveň nájsť pre vás potrebné veci. Všetko prebehne BEZPLATNE! Dajme našim veciam druhú šancu. Skúsim pripraviť aj nejaké prekvapenie.

Ďakujem, starosta Miroslav Ledecký.