Pokyny návštevy úradu od 16. marca

Od pondelka16. marca platia nové opatrenia na OÚ Drahovce, stránky sa budú prijímať pri zvončeku, komunikovať vo vzdialenosti schodiska, ak bude potrebné pracovníčka zíde dole, podpísať, odovzdať tlačivo.

Doporučujeme nosiť ochranné rúška. Nielen pri návšteve OÚ.❗

Nosením rúška chránime seba, chránime iných.❗

UPOZORNENIE

Obecný úrad Drahovce oznamuje, že od pondelku 16.03.2020 bude až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.

Obecný úrad bude pre stránky otvorený nasledovne:

Pondelok:       8.00 – 11.00 hod.

Streda:            8.00 – 11.00 hod.

Piatok:            8.00 – 11.00 hod.

Odporúčame, aby občania v týchto dňoch zvážili svoju návštevu na OÚ Drahovce a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky, elektronicky alebo e-mailom.

Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch a to iba v uvedených stránkových hodinách.

Nariadenie riaditeľky školy

Z dôvodu nariadenia vlády riaditeľka školy uzatvára Základnú školu s materskou školou v Drahovciach v čase od 16.marca do 27.marca. Učitelia budú žiakom postupne zadávať úlohy na vypracovanie na webovej stránke školy: www.zsdedupage.org . Rodičia môžu kontaktovať triednych učiteľov mailom alebo cez sociálne siete. Konzultácie podávajú triedni učitelia  na svojich súkromných telefónoch v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 14,00hod. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle   0911 331090 aj mimo konzultačných hodín.

Zároveň dôrazne upozorňujeme na nezdržiavanie sa žiakov vo verejných priestranstvách, na detských ihriskách, v nákupných strediskách. Venujte zvýšenú pozornosť dodržiavaniu hygienických návykov a požiadaviek.

Drahovce 13.3.2020                                             PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy

Informácie o návšteve obecného úradu

Vážení občania, zvážte prosím svoju osobnú návštevu na Obecnom úrade v Drahovciach.

Ak je to možné, využite telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

Telefónne číslo – obecný úrad – 033 / 77 83 521

Telefónne čísla – starosta obce – 033 / 77 83 133, 0905 329 383

 

Ledecký Miroslav, starosta obce – starosta@obecdrahovce.sk

Zajacová Jana – sekretariat@obecdrahovce.sk

sekretariát, podateľňa, stavebníctvo, evidencia obyvateľov a stavieb, evidencia vody

Imrišíková Anna – imrisikova@obecdrahovce.sk

ekonómka obce, účtovníctvo, majetok, mzdy a personalistika, matrika

Salinská Tatiana – salinska@obecdrahovce.sk

evidencia daní a poplatkov, komunálny odpad, evidencia psov

Varačková Mária – varackova@obecdrahovce.sk

pokladňa, overovanie listín a podpisov, sociálna agenda, agenda OZ

Čechvalová Zuzana

cintorínska agenda – hrobové miesta, výdaj obedov, knižnica