Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky 07-2018 ÚPN O Drahovce

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky 07-2018 ÚPN O Drahovce

ZaD 07-2018 Drahovce-B.02.7-ŠV

ZaD 07-2018 Drahovce-B.03.7-KUN

ZaD 07-2018 Drahovce-B.04.7-DOPRAVA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.05.7-KANAL

ZaD 07-2018 Drahovce-B.06.7-VODA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.07.7-ENERGETIKA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.08.7-OPaTK

ZaD 07-2018 Drahovce-B.09.7-PP

ZaD 07-2018 Drahovce-C.01.7-schéma zázäzných častí

ZaD 07-2018 Drahovce-C.02.7-regulatívy rozvoja

ZaD 07-2018 Drahovce-textová časť A,C-návrh-SEA

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža – Pozvánka

Pozývame Vás na zhromaždenie členov Ms SČK Drahovce, na slávnostné stretnutie darcov krvi a sympatizantov SČK, ktoré sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu

v sobotu 3. marca 2018 o 15.00 h

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Správa o činnosti Ms SČK za rok 2017
 4. Správa o hospodárení Ms SČK na rok 2017
 5. Plán činnosti a rozpočet Ms SČK na rok 2018
 6. Ocenenie najlepších darcov krvi za rok 2017
 7. Príhovor hostí
 8. Diskusia
 9. Uznesenie
 10. Tombola
 11. Záver, občerstvenie