Zmena vývozu komunálneho odpadu.

Obecný úrad oznamuje občanom, že zavádza známkový systém v zbere komunálneho odpadu.
Občanovi bude na občiansky preukaz a oproti podpisu vydaná ročná evidenčná známka, ktorú si nalepí na nádobu na komunálny odpad.
Známky sa budú vydávať každý deň, od 9.00 – 17.00 h vo vestibule obecného úradu.
Treba si ich vyzdvihnúť najneskôr do 5. februára nakoľko prvý februárový vývoz budú vyvezené len nádoby s nálepkami.
Komunálny odpad vo vreciach sa už nebude vyvážať, v prípade potreby má občan možnosť zakúpiť si ďalšiu smetnú nádobu.