Kostoly, kaplnky, sochy

Barokový kostol z roku 1777, ktorého patrónom je sv. Martin, ďalej aj rímsko-katolícky kostol z roku 1674 nachádzajúci sa v Dolných Voderadoch, barokovú kaplnku Cyrila a Metoda z čias okolo roku 1830.
A na koniec aj sochu sv. Trojice zhotovenú v roku 1835, a v roku 1886 opäť obnovenú a z roku 1872  kalváriu, ktorá bola vybudovaná z milodarov veriacich.

Zvonica

Zaujímavou pamiatkou je zvonica, ktorú postavili Drahovčania v strede historického jadra obce v roku 1770. Vekom jej drevená konštrukcia natoľko schátrala, že ju bolo treba pred tridsiatimi rokmi odstrániť. Zvonica stála pred domovom Holíkovcov. U nich po zrušení pamiatky zostal aj historický zvon. Pán Holík, ktorý už dlhšie v Drahovciach nebýval sa zaprisahal že zvonicu postaví znova. Z chotára poznášal vhodné agátové drevo. Po jednom celom lete práce ručne vytesanú zvonicu vrátil.

Lipa malolistá

Lipu malolistá (Tilia cordata) nachádzajúca sa v terajšom športovom areáli. Jej vek sa odhaduje na vyše 400 rokov. Vysoká je 18 m, priemer kmeňa vo výške 130 cm je 194 cm, obvod vo výške 130 cm je 194 cm. Šírka koruny je viac ako 23 metrov.