Evidencia hrobových miest

Zuzana Čechvalová
Hlavná 429/127
922 41 Drahovce

Tel.:
033 778 35 21

Úradné hodiny

Pondelok
12.30 h - 15.30 h
Utorok
12.30 h - 15.30 h
Streda
12.30 h - 15.30 h
Štvrtok
12.30 h - 15.30 h