Sekcia s názvom Ako vybaviť vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom ako aj návštevníkom obce Drahovce postup pri vybavovaní úradných vecí. V tejto sekcii nájdete tiež informácie ako podať žiadosť, sťažnosť čí podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité informácie pre úradný styk s obecným úradom.