Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2018

1.1. Pondelok- Bohorodičky Panny Márie- prikázaný sviatok
6. 1. Sobota – Zjavenie Pána –prikázaný sviatok
14. 2. Streda- Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
5.3. Pondelok-výročná eucharistická poklona Voderady
10. 5. Štvrtok –Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
27. 5. Nedeľa – slávnosť 1. sv. prijímania
31. 5. Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi-prikázaný sviatok
3. 6. Nedeľa – 10.30 sv.omša s procesiou Božieho Tela
29. 6. Piatok- sv. Peter a Pavol, apoštoli-prikázaný sviatok
30. 6. Sobota – výročná eucharistická poklona v Drahovciach
1. 7. Nedeľa – Hody Dolné Voderady
15. 8. Streda – Nanebovzatie Panny Márie-prikázaný sviatok
22. 8. Streda – ďakovný deň za ukončenie cholery
1. 11. Štvrtok – Všetkých svätých-prikázaný sviatok
11. 11. Nedeľa – Hody Drahovce
8. 12. Sobota – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok
25. 12. Utorok – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
v období 01.11. – 30.04.
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

v období 01.05. – 31.10.
7.30 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
10.30 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva aj v roku 2018…

Branislav Rychlík, drahovský farár