Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2020

1. 1. Streda – Bohorodičky Panny Márie- prikázaný sviatok
6. 1. Pondelok- Zjavenie Pána- Troch Kráľov- prikázaný sviatok
26. 2. Streda- Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
5. 3. Štvrtok – výročná eucharistická poklona Voderady
21. 5. Štvrtok –Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
11. 6. Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi- prikázaný sviatok
14. 6. Nedeľa – 10.30 sv. omša s procesiou Božieho Tela
29. 6. Pondelok – sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli- prikázaný sviatok
30. 6. Utorok – výročná eucharistická poklona v Drahovciach
5. 7. Nedeľa – Hody Dolné Voderady- oslava Navštívenia Panny Márie
15. 8. Sobota – Nanebovzatie Panny Márie- prikázaný sviatok
22. 8. Sobota – ďakovný deň za ukončenie cholery
27. 9. Nedeľa – slávnosť 1. sv. prijímania
1. 11. Nedeľa – Všetkých svätých-prikázaný sviatok
15. 11. Nedeľa – Hody Drahovce- oslava sv. Martina, patróna farnosti
8. 12. Utorok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie- prikázaný sviatok
25. 12. Piatok – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
v období 01.11. – 30.04.
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

v období 01.05. – 31.10.
7.30 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
10.30 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva…

Branislav Rychlík, drahovský farár