Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2021

1. 1. – Bohorodičky Panny Márie- prikázaný sviatok
6. 1. – Zjavenie Pána- Troch Kráľov- prikázaný sviatok
17. 2. – Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
13. 5. – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
30. 5. – slávnosť 1. sv. prijímania
3. 6. – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi- prikázaný sviatok
6. 6. – Sv. omša s procesiou Božieho Tela
29. 6. – sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli- prikázaný sviatok
30. 6. – výročná eucharistická poklona v Drahovciach
4. 7. – Hody Dolné Voderady- oslava Navštívenia Panny Márie
15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie- prikázaný sviatok
22. 8.  – ďakovný deň za ukončenie cholery
1. 11. – Všetkých svätých-prikázaný sviatok
14. 11. – Hody Drahovce- oslava sv. Martina, patróna farnosti
8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie- prikázaný sviatok
25. 12. – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

SVIATOSŤ BIRMOVANIA DRAHOVCE 2021 podľa predpokladu sa bude vysluhovať v našej farnosti na jeseň 2021

Zápis na BIRMOVKU:
Sviatosť birmovania môže prijať ten, kto v šk.roku 2020/21navštevuje najmenej 7.ročník ZŠ,bol na 1.sv.prijímanía chodí na náboženstvo.
Sviatosťou birmovaniasaposilnív kresťanskom živote silou Ducha Svätého.
Zápis bude na Farskom úrade nasledovne:

14. 6. pondelok 16.30 -17.00
žiaci 7.ročníka ZŠ-chlapci
17.00-17.30 -dievčatá

15. 6.utorok
16.30 -17.00 – žiaci 8.ročníka ZŠ-chlapci
17.00-17.30 – dievčatá

17.6.štvrtok
16.30-17.00 – žiaci 9.ročníka ZŠ-chlapci
17.00-17.30 – dievčatá

18.6.piatok
16.30-17.00 – študenti 1.ročníka SŠ-chlapci
17.00-17.30 – dievčatá

19.6.sobota
10.00 -10.30 – študenti 2.ročníka SŠ-chlapci
10.30-11.00 – dievčatá

Birmovanec na zápis príde sjedným rodičom.
Uvedie birmovné meno svätého patróna,
ktorý bude pre neho vzorom vkresťanskom živote( aknevieš aké birmovné menosi vybrať,takTi pomôžewww.zivotopisysvatych.sk)
a meno a priezvisko birmovného rodiča,ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.(KKP kán.892)
Ak nie je pokrstený vo farnosti Drahovce prinesie si krstný list.

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
v období 01.11. – 30.04.
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

v období 01.05. – 31.10.
7.30 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
10.30 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva…

Branislav Rychlík, drahovský farár