Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2024

1. 1. – Bohorodičky Panny Márie- prikázaný sviatok
6. 1. – Zjavenie Pána- Troch Kráľov- prikázaný sviatok
14. 2. – Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
31. 3. – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
9. 5. – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
26. 5. – slávnosť 1. sv. prijímania
30. 5. – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi- prikázaný sviatok
2. 6. – Sv. omša s procesiou Božieho Tela
29. 6. – sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli- prikázaný sviatok
30. 6. – výročná eucharistická poklona v Drahovciach
7. 7. – Hody Dolné Voderady- oslava Navštívenia Panny Márie
15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie- prikázaný sviatok
22. 8. – ďakovný deň za ukončenie cholery
1. 11. – Všetkých svätých-prikázaný sviatok
10. 11. – Hody Drahovce- oslava sv. Martina, patróna farnosti
8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie- prikázaný sviatok
25. 12. – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Aj na sviatky svätej Božej Matky Márie, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Ježišovi Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času, dejín i večnosti, neprestajná česť, sláva a chvála na veky vekov.

Amen.

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva…

Branislav Rychlík, drahovský farár