Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Drahovce filiálka: Dolné Voderady

Kňaz: Mgr. Branislav Rychlík

Hlavná 367/124
922 41 Drahovce

Farské oznamy

Tel.:
033 778 36 24, 0903 134 747
E-mail:
faradrahovce@gmail.com

Farské duchovné slávnosti 2020

1. 1. Streda – Bohorodičky Panny Márie- prikázaný sviatok
6. 1. Pondelok- Zjavenie Pána- Troch Kráľov- prikázaný sviatok
26. 2. Streda- Popolcová, začiatok pôstneho obdobia
5. 3. Štvrtok – výročná eucharistická poklona Voderady
21. 5. Štvrtok –Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
31. 5. Nedeľa – slávnosť 1. sv. prijímania
11. 6. Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi- prikázaný sviatok
14. 6. Nedeľa – 10.30 sv. omša s procesiou Božieho Tela
29. 6. Pondelok – sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli- prikázaný sviatok
30. 6. Utorok – výročná eucharistická poklona v Drahovciach
5. 7. Nedeľa – Hody Dolné Voderady- oslava Navštívenia Panny Márie
15. 8. Sobota – Nanebovzatie Panny Márie- prikázaný sviatok
22. 8. Sobota – ďakovný deň za ukončenie cholery
1. 11. Nedeľa – Všetkých svätých-prikázaný sviatok
15. 11. Nedeľa – Hody Drahovce- oslava sv. Martina, patróna farnosti
8. 12. Utorok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie- prikázaný sviatok
25. 12. Piatok – Narodenie Pána – prikázaný sviatok

Sväté omše v našej farnosti sú nasledovne:

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov
Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od
10. marca do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska
sláviť verejné bohoslužby.
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však
všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie
informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení
KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v
najbližšom čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s
pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali.
Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu
otvorené.
Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a
rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať
neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní
duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré
neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej,
neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách
obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna
Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich
starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s
dôverou utiekame!”
Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť
včasne odvolaný.

 

Nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň:
v období 01.11. – 30.04.
8.00 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
11.00 h Drahovce

v období 01.05. – 31.10.
7.30 h Drahovce
9.30 h Dolné Voderady
10.30 h Drahovce

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

8.00 h Drahovce
17.00 h Dolné Voderady
18.00 h Drahovce

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu (Ž 34,9)

Na pravidelné stretnutia pri Pánovom stole Božej Lásky sa teší a všetkých posilňovať sa pre dobro a spásu pozýva…

Branislav Rychlík, drahovský farár