Futbal

Futbal v obci má najväčšiu popularitu. OFK Drahovce má v súčasnosti zapísaných 5 mužstiev v Oblastnom futbalovom zväze Trnava. Má vlastné áčko, dorast, 2 družstvá žiakov a prípravku. Viac info nájdete na stránke www.ofkdrahovce.sk.

Drahovská desiatka

Obec organizuje cestný beh Drahovská desiatka, ktorý má bohatú históriu. Beh na 10 km si prídu odbehnúť bežci zo širokého okolia. V rokoch 2022 a 2023 sa Drahovská desiatka neuskutočnila z dôvodu výstavby obecnej kanalizácie.