Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Odkaz: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Jana Zajacová

Važina 73/30
922 41 Drahovce

tel.: 033 778 35 21
mobil: 0918273963
sekretariat@obecdrahovce.sk

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií môžete doručovať na:

sekretariat@obecdrahovce.sk