Referendum 21. januára 2023

Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

sekretariat@obecdrahovce.sk

Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií.

sekretariat@obecdrahovce.sk


Obec Drahovce oznamuje voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia republiky, že môžu požiadať o voľbu poštou, na adrese: sekretariat@obecdrahovce.sk