Základná škola s materskou školou Drahovce

Školská 907/2
92241 Drahovce

Riaditeľka: PhDr. Miroslava Rojková

Tel.:
033 778 35 29
E-mail:
skola@zsdrahovce.edu.sk
Web:
www.zsd.edupage.org