Knižnica

Knihovníčka: Zuzana Čechvalová
Hlavná 428/126
922 41 Drahovce
(budova kultúrneho domu)

Obecná knižnica bola založená v roku 1929.

Tel.:
0907 495 542

Otváracie hodiny

Pondelok
16.00 h - 18.00 h
Štvrtok
14.00 h - 16.00 h

Nové knihy v knižnici

Milí čitatelia, postupne dávame do obehu nové knihy, ktoré sme nakúpili vďaka Fondu na podporu umenia. Pomocou finančnej podpory môžeme modernizovať našu knižnicu. Do knižného fondu u nás pribudli knihy pre deti a dospelých od slovenských aj svetových autorov. Sú to knihy rôznych žánrov ako napr. Einstein a stroje času od Luca Novelliho, Židovka od Andrea Coddingtona, Dievča vo vlaku od Paula Hawkinsa, Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64, Hrnček var! od Milana Rúfusa, Slovenský detský rok od Eleny Slobodovej a mnoho iných…

Tešíme sa na Vašu návštevu.

“Akvizíciu z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.”