Miroslav Ledecký

starosta obce

Tel.:
033 778 31 33
Tel.:
0905 329 383
E-mail:
starosta@obecdrahovce.sk
 • Štatutári obce - archív

  • Volebné obdobie 2018-2022 – Miroslav Ledecký
  • Volebné obdobie 2014-2018 – Ing. Juraj Klein
  • Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Juraj Klein
  • Volebné obdobie 2006-2010 Emil Hubinák
  • Volebné obdobie 2002-2006 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1998-2002 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1994-1998 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1990-1994 Emil Hubinák (od 25.9.1992 Ján Doktor)
 • Starosta obce - VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

  Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.