Pošta Drahovce

Vedúca: Monika Zureková

Hlavná 428/126
922 41 Drahovce
(budova kultúrneho domu)

Služby:

Mobilný operátor 4ka s príslušenstvom
Uloženie Balíka na poštu
Príjem expres zásielok do 15 kg
Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Konverzia z elektronickej do listinnej podoby
Tipos
Tel.:
033 778 35 36

Otváracie hodiny

Pondelok
07.30 h - 12.00 h ǀ 13.00 h - 15.00 h
Utorok
07.30 h - 12.00 h ǀ 13.00 h - 15.00 h
Streda
07.30 h - 12.00 h ǀ 13.00 h - 17.00 h
Štvrtok
07.30 h - 12.00 h ǀ 13.00 h - 15.00 h
Piatok
07.30 h - 12.00 h ǀ 13.00 h - 15.00 h