Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri PVOD Drahovce – vstup od Kostolnej ulice.

– odpad môžete odovzdať na základe preukázania občianskeho preukazu a evidenčnou kartou odpadu

– vstupujte jednotlivo

– dodržujte pokyny obsluhy zberného dvora

Otváracie hodiny - platné od 7.9.2021

Utorok
13.00 h - 16.00 h
Sobota
09.00 h - 12.00 h

Na zberný dvor sa môže vynášať:

 • nadrozmerný odpad (gauče, skrine, postele…)
 • nábytok, drevené okná bez skla
 • sklo
 • jedlý olej, motorový olej
 • pneumatiky
 • dreviny, konáre zo stromov
 • železo
 • plast (kvetináče,…)
 • elektroodpad s kompresormi a elektrovýbavou
 • polystyrén (len obalový)
 • tráva, zelina
 • stavebný odpad – 0,04 €/kg drobného stavebného odpadu
 Na zberný dvor sa nemôže vynášať:

 • drobný komunálny odpad
 • papiere, kartóny
 • PET fľaše, igelity
 • eternit, azbest (nebezpečný odpad)
 • pne a korene zo stromov
 • kyseliny, rozpúšťadlá a iné
 • hlina


Stavebný odpad môžu občania obce Drahovce vyvážať na zberný dvor. Stavebný odpad je od 1. januára 2021 spoplatnený sumou 0,04 €/kg a môže sa vyvážať v otváracích hodinách zberného dvora.
Sklo, kovy a tetrapaky sa vyvážajú do vyznačených kontajnerov rozmiestnených po obci.

Vývoz komunálneho odpadu.
Každých 28 dní (4 týždne), počnúc:
utorok – 17.1.2023
streda – 18.1.2023
Utorok: Dedinská, Hviezdoslavova, Kalvária, Kostolná, Lazy, Lipová, Pod Bystercom, Štefánikova, Važina, Záhradná
Streda:
Andreja Hlinku, Bratislavská, Cintorínska, Hlavná, Južná, Majer, Poštová, Riadok, Staničná, Šálková, Školská, Tichá, Vážska, Voderady

Zber a odvoz je zabezpečený v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen (stredisko Piešťany).

 • Termíny odvozu plastov

  PET fľaše a ostatné plasty – zbierať do vriec

  14. február
  28. marec

  Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky, potravín.

  Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

 • Termíny odvozu tetrapakov

  Tetrapak – kontajner

  3. február
  17. marec

  Zberajú sa obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

  Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky znečistené surovinami.

 • Termíny odvozu zberového papiera

  Zbierať do modrej plastovej nádoby

  13. február

  Zberajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

  Nezberajú sa pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami.

  Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

 • Termíny odvozu kovu

  Kovy – Kontajner

  6. január
  17. február
  31. marec

  Zberajú sa kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

  Nezberajú sa kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

  Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

 • Termíny odvozu zberového skla

  Sklo – kontajner

  13. január
  17. február
  24. marec

  Zberajú sa prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

  Nesmie obsahovať žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier.

  Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.