Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri PVOD Drahovce – vstup od Kostolnej ulice.

Otváracie hodiny

Utorok
08.00 h - 15.30 h
Štvrtok
08.00 h - 15.30 h
Sobota
08.00 h - 15.30 h

Na zberný dvor sa môže vynášať:

 • nadrozmerný odpad (gauče, skrine, postele…)
 • chemikálie, oleje
 • elektro odpad
 • pneumatiky
 • nadrozmerné sklo
 • drevo (v menšom množstve)
 • okná (iba drahovskí občania a podnikatelia s povolením OÚ)
 • kompost, dreviny, zelina, (bez hliny)
 Na zberný dvor sa nemôže vynášať:

 • drobný komunálny odpad
 • papiere, kartóny a igelity
 • PET fľaše
 • Eternit, azbest (nebezpečný odpad) – info o likvidácii na tel. č.: 0905 217 946
 • drobné sklo

Stavebný odpad môžu občania Obce Drahovce vyvážať od 1. júna 2018 na zberný dvor. Stavebný odpad je od 1. januára 2016 spoplatnený sumou 0,015 €/kg a môže sa vyvážať v otváracích hodinách zberného dvora. Pred odvozom si občan dohodne termín vývozu s p. Majtánom na tel. č.: 0910 193 602.
Sklo, kovy a tetrapaky sa vyvážajú do vyznačených kontajnerov rozmiestnených po obci.

Zber a odvoz je zabezpečený v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen (stredisko Piešťany).

 • Termíny odvozu plastov

  PET fľaše a ostatné plasty – zbierať do vriec

  23. júl
  3. september
  15. október
  26. november

  Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky, potravín.

  Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

 • Termíny odvozu tetrapakov

  Tetrapak – kontajner

  25. júl
  22. august
  17. október
  12. december

  Zberajú sa obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

  Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky znečistené surovinami.

 • Termíny odvozu zberového papiera

  Zbierať do modrej plastovej nádoby

  9. august
  18. október
  13. december

  Zberajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

  Nezberajú sa pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami.

  Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

 • Termíny odvozu kovu

  Kovy – Kontajner

  25. júl
  5. september
  17. október
  28. november

  Zberajú sa kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

  Nezberajú sa kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

  Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

 • Termíny odvozu zberového skla

  Sklo – kontajner

  19. júl
  30. august
  11. október
  22. november

  Zberajú sa prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

  Nesmie obsahovať žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier.

  Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.