Spolok dychová hudba Drahovčanka

DH Drahovčanka vznikla v júni roku 1914. Pôvodne mala 20 členov a prvým kapelníkom sa stal Gašpar Marcinka. Kapela hrávala na všetkých spoločenských, cirkevných akciách, pohreboch v obci i okolí. Rokmi prešla generačným i profesionálnym vývojom. Najväčšia výmena generácií bola v roku 1988, kedy žezlo dychovej hudby v Drahovciach prebrala mladá generácia hudobníkov, ktorej kapelníkom sa stal Peter Rusnák. Aj v tomto čase sa pôsobenie kapely sústreďovalo na spoločenské, zábavné i smútočné akcie, či cirkevné sprievody a procesie.

Ďalším dôležitým medzníkom dychovky bol rok 2000, kedy na miesto kapelníka nastúpil Ladislav Lekár a transformoval Drahovčanku na spolok s právnou subjektivitou a stal sa predsedom spolku. Tajomníkom bol Daniel Dubec. Do repertoáru kapely sa zaradili okrem ľudových piesní aj skladby svetových autorov – známe svetové evergreeny, čo kapele prinieslo značnú  popularitu.

V roku 2014  – 14.6. dychovka oslávila svoje 100. narodeniny.

V súčasnosti dychovka hrá na zábavách, svadbách, plesoch, promenádnych koncertoch, pohreboch, a tiež na ostatných spoločenských a cirkevných akciách. Jej široký ľudový a moderný repertoár oslovuje širokú verejnosť i hudobných odborníkov. Na akciách vystupuje v tradičnom drahovskom kroji alebo v inej rovnošate prispôsobenej rázu akcie.

Dnes pôsobí dychovka pod vedením predsedu spolku a kapelníka Daniela Dubca.

Daniel Dubec - predseda spolku a kapelník
0948 027 819
Zdenko Lekár
0904 284 025

FS Kolovrátok

Folklórna spevácka skupina Kolovrátok vznikla 8. júla 2013 pod občianskym združením Naše Rodné Slovensko. V súčasnosti má viac ako 20 členov a so svojim repertoárom vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Jana Zajacová
033 778 35 21

Hudobná skupina Kasio

HS Kasio vznikla v novembri 1991. Založili ju bratia Ladislav a Zdenko Lekárovci. Pôsobenie kapely za zameriavalo hlavne na svadby, zábavy, plesy, promenádne koncerty a vystúpenie pre kúpeľných hosti v Piešťanoch. Počas viac ako 20 ročnej histórie sa v kapele vystriedalo mnoho hudobníkov a spevákov. Popularita kapely postupne rástla, čím sa rozšírili jej aktivity na celé Slovensko a blízku Moravu.
Repertoár HS Kasio obsahuje ľudové skladby, country piesne i moderné svetové skladby.
V súčasnosti kapela účinkuje len na popoludňajších a večerných akciách, ktoré netrvajú dlhšie ako 3 hodiny.  Zostava sa prispôsobuje požiadavkám organizátorov v počte od dvoch do piatich členov.

Ladislav Lekár/ kapelník
0905 875 789
E-mail:
ladislav.lekar@gmail.com

Hudobná skupina Tý 2

Skupina Tý 2 (Tý dvá) má za sebou prvú päťročnicu spoločného účinkovania. Jej jadrom sú Vladimír Strechaj (basgitara a rytmické nástroje) a Ctibor Holík (doprovodná gitara). V prípade potreby alebo v súlade so želaním vážených klientov si prizývajú vybraných hudobníkov.

Skupina sa vymedzuje ako „pártykapela“ vhodná na rodinné oslavy a posedenia, „stretávky“ priateľov a spolužiakov, na zábavy a posedenia pri hudbe v reštauráciách, pričom neraz vystupuje i na hudobných festivaloch.

Jej hlavným poslaním je zábava širokého spektra poslucháčov, čomu je prispôsobený aj jej repertoár. Orientuje sa na viacero žánrov, predovšetkým na folk, country, slovenský a český folklór, na obľúbené evergreeny a v neposlednom rade i na vlastnú tvorbu piesní.

Pri svojich vystúpeniach cestuje po celom Západoslovenskom kraji, všade tam, kde majú ľudia záujem o pôvodné nástroje a živú, melodickú hudbu.

Vladimír Strechaj
0905 355 278