Kostoly, kaplnky, sochy

Barokový kostol z roku 1777, ktorého patrónom je sv. Martin, ďalej aj rímsko-katolícky kostol z roku 1674 nachádzajúci sa v Dolných Voderadoch, barokovú kaplnku Cyrila a Metoda z čias okolo roku 1830.
A na koniec aj sochu sv. Trojice zhotovenú v roku 1835, a v roku 1886 opäť obnovenú a z roku 1872  kalváriu, ktorá bola vybudovaná z milodarov veriacich.

Zvonica

Zaujímavou pamiatkou je zvonica, ktorú postavili Drahovčania v strede historického jadra obce. Dňa 8. 7. 2017 bola po 23. rokoch obnovená šindľová strecha obecnej zvonice na Dedinskej ulici. Na zvone je odliaty nápis:

FUTID ME JOAN ERNEST CHRISTELI POSONIJ 176_“

To znamená, že zvon bol odliaty niekedy po roku 1760 a posledná číslica mala byť vyrazená v roku odpredaja zvona kupcovi.

Podľa knihy „Drahovce … dejiny obce“ bola zvonica postavená v roku 1770, z čoho vyplýva, že zvon bol kúpený ešte pred týmto rokom. Dátumy následných opráv pôvodnej zvonice, alebo jej znovu postavenia sa nezachovali. Zvonica z fotografie na stĺpe zvonice bola pre schátralosť zbúraná niekedy v roku 1948. Zvon bol schovaný v sklade uhlia na farskom úrade Drahovce, kde bol nájdený v roku 1990 pri likvidácii skladu. Replika pôvodnej zvonice bola postavená v roku 1994 približne na pôvodnom mieste.

Lipa malolistá

Lipu malolistá (Tilia cordata) nachádzajúca sa v terajšom športovom areáli. Jej vek sa odhaduje na vyše 400 rokov. Vysoká je 18 m, priemer kmeňa vo výške 130 cm je 194 cm, obvod vo výške 130 cm je 194 cm. Šírka koruny je viac ako 23 metrov.