Materská škola

Hlavná 429/127
922 41 Drahovce

Zástupkyňa ZŠ s MŠ Drahovce pre materskú školu: Oľga Repová