Starosta obce
Miroslav Ledecký
0905 329 383, 033 778 31 33
Zamestnanci obecného úradu
Jana Zajacová
033 778 35 21
Andrea Marciusová
0911 846 802
Mgr. Mária Varačková
0911 846 803
Tatiana Salinská
0911 846 805
Inštitúcie
Základná škola Drahovce
033 778 35 29
Materská škola Drahovce
033 778 35 38
Centrum voľného času Drahovce
033 730 11 52
Farský úrad Drahovce
0903 134 747, 033 778 36 24
Pošta Drahovce
033 778 35 36
Zdravotné stredisko
MUDr. Zora Fidlerová
0948 505 418
MUDr. Alena Štefková
0903 236 220
MUDr. Michal Tutko
0905 640 629, 033 778 35 65
Núdzové čisla
Jednotné európske číslo tiesňového volania
112
Záchranná zdravotná služba
155
Hasičský a záchranný zbor SR
150
Policajný zbor SR
158
Mestská (obecná) polícia
159
Horská záchranná služba
18 300
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
18 155
Banská záchranná služba
046 542 16 97