Kino Napred Drahovce

Zodpovedná osoba: Martin Majtán
Premietač: Ján Brezovský

Hlavná 428/126
922 41  Drahovce
(budova kultúrneho domu)

Kapacita kina: 191 miest.

 

 

Tel.:
0910 193 602
E-mail
kinonapred@obecdrahovce.sk