Prihlásenie občana do komisie

Obecný úrad oznamuje občanom, že obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie a žiada občanov, ktorí majú záujem pracovať v komisiách, aby sa prihlásili na sekretariáte starostu obce do 15. 2. 2019.

Zriadené sú nasledovné komisie:
1. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Ing. Peter Spišák, členovia: Peter Marek a Jozef Vasi
2. Komisia stavebno-ekonomická
Predseda: Juraj Surový, členovia: Ing. Denis Kristek a Ing. Róbert Dzuro
3. Kultúrna, športová a sociálna komisia
Predseda: Michal Bednár, členovia: Martin Majtán a Ľubica Chudá

Zmena úradných hodín od 1. februára 2019

Úradné hodiny od 01. 02. 2019

Pondelok: 7.30 – 12.00 h 13.00 – 15.30 h stránkový deň
Utorok: 7.30 – 12.00 h 13.00 – 15.30 h
Streda: 7.30 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h stránkový deň
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 13.00 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h 13.00 – 14.00 h stránkový deň

Imobilní občania môžu privolať pracovníčku zvončekom umiestneným pri schodisku.