Prenájom priestorov v Kultúrnom dome (peklo, veľká sála, kinosála).

Prenájom lôžka na futbalovom štadióne.

Doprava nákladným vozidlom MAN.

Inzercia v Drahovských novinách (jubileá, riadková a plošná reklama).

Prenájom reklamnej plochy na autobusových zastávkach.

Bližšie informácie Vám poskytne p. Martin Majtán na tel. č.: 0910 193 602.