Pracovisko Piešťany

Žiadosť sa predkladá v podateľni Obecného úradu Drahovce spolu s prílohami uvedenými v žiadosti. Správny poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov sa uhrádza v hotovosti na obecnom úrade, poštovým poukazom alebo bankovým prevodom na účet obce.

  • Žiadosť spolu so všetkými prílohami sa postupuje na vybavenie Spoločného úradu samosprávy – Stavebný úrad, Kukučínova 21, 921 01  Piešťany
Ing. Milan Magula, Katarína Dalošová:
033 773 01 37
PhDr. Monika Lagová, Tatiana Heribanová:
033 773 01 38
Ing. Eva Bruncková, Mgr. Zuzana Magulová:
033 773 01 39

Úradné hodiny

Pondelok
08.00 h – 12.00h 13.00 h – 16.00 h
Streda
08.00 h – 12.00h 13.00 h – 17.00 h