Zamestnanci obecného úradu

Andrea Marciusová

účtovníctvo, majetok, mzdová a personálna agenda, overovanie listín a podpisov

Tel.:
0911 846 802
E–mail:
marciusova@obecdrahovce.sk

Jana Zajacová

sekretariát, podateľňa, matrika, evidencia obyvateľov a stavieb, stavebná agenda, evidencia vody, overovanie listín a podpisov

Tel.:
033 778 35 21
E–mail:
sekretariat@obecdrahovce.sk

Tatiana Salinská

správa daní a poplatkov, komunálny odpad, evidencia psov, agenda verejných priestranstiev a trhoviska, archivácia, overovanie listín a podpisov

Tel.:
0911 846 805
E–mail:
salinska@obecdrahovce.sk

Mgr. Mária Varačková

pokladňa, sociálna agenda, agenda OZ, evidencia rybárskych lístkov, príprava projektov, overovanie listín a podpisov

Tel.:
0911 846 803
E–mail:
varackova@obecdrahovce.sk

Zuzana Čechvalová

cintorínska agenda, výdaj obedov, knižnica

Tel.:
0911 846 810
E–mail:
cechvalova@obecdrahovce.sk

Monika Blašková

doručovateľka, upratovanie obecného úradu a kultúrneho domu

Prevádzkoví pracovníci

Eduard Dubec

vodič nákladného auta MAN, autobusu, pojazdnej dielne V3S, prac. na verejnej zeleni v obci a revitalizácii verejných priestranstiev, ostatné práce podľa potreby zamestnávateľa

Tel.:
0948 596 959

Peter Hargaš

obsluha vodojemu, rozvoz obedov, vykurovanie obecných objektov, ostatné práce podľa potreby zamestnávateľa

Milan Varačka

pracovník na verejnej zeleni, revitalizácii verejných priestranstiev sídla, stavebné práce, zastupovanie v rozvoze obedov, ostatné práce podľa potreby zamestnávateľa


Obec zabezpečuje v spolupráci s

Martin Majtán

  • správa budov
  • prenájom kultúrneho domu
  • kultúrne podujatia
  • Drahovské vrtochy  (stánkari, skupiny,..)
  • Drahovské noviny
  • inzercia v Drahovských novinách
  • inzercia na autobusových zastávkach
  • stavebný odpad
  • Kino Napred
  • ubytovanie
Tel.:
0910 193 602
E–mail:
martinmajtan@obecdrahovce.sk