Oznámenie – Prerokovanie návrhu – Zmeny a doplnky 07/2018 Územného plánu obce Drahovce

Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov a doplnky 07/2018 Územného plánu obce Drahovce

ZaD 07-2018 Drahovce-B.02.7-ŠV

ZaD 07-2018 Drahovce-B.03.7-KUN

ZaD 07-2018 Drahovce-B.04.7-DOPRAVA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.05.7-KANAL

ZaD 07-2018 Drahovce-B.06.7-VODA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.07.7-ENERGETIKA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.08.7-OPaTK

ZaD 07-2018 Drahovce-B.09.7-PP

ZaD 07-2018 Drahovce-C.01.7-schéma zázäzných častí

ZaD 07-2018 Drahovce-C.02.7-regulatívy rozvoja

ZaD 07-2018 Drahovce-textová časť A,C-návrh

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky 07-2018 ÚPN O Drahovce

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky 07-2018 ÚPN O Drahovce

ZaD 07-2018 Drahovce-B.02.7-ŠV

ZaD 07-2018 Drahovce-B.03.7-KUN

ZaD 07-2018 Drahovce-B.04.7-DOPRAVA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.05.7-KANAL

ZaD 07-2018 Drahovce-B.06.7-VODA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.07.7-ENERGETIKA

ZaD 07-2018 Drahovce-B.08.7-OPaTK

ZaD 07-2018 Drahovce-B.09.7-PP

ZaD 07-2018 Drahovce-C.01.7-schéma zázäzných častí

ZaD 07-2018 Drahovce-C.02.7-regulatívy rozvoja

ZaD 07-2018 Drahovce-textová časť A,C-návrh-SEA