Vážení občania,

od štvrtka 25. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby v častiach Voderady, Majer.

Prosíme občanov bývajúcich v častiach Voderady, Majer, aby najneskôr štvrtok 25. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.