Zhotoviteľ kanalizácie oznamuje, že dňa 22. 12. 2023 od 8.00 h, bude prebiehať čistenie komunikácie ulice Hlavná.

Žiada občanov, aby svoje vozidlá nenechali na a v blízkosti cesty.

Ďakujeme za pochopenie.