Vážení spoluobčania,
nakoľko v mesiacoch august a september sa zvýšila tvorba komunálneho odpadu v našej obci a kontrolou smetných nádob sme zistili, že v nádobách sa nachádzal bio odpad – to znamená lístie, tráva, odpad zo záhradok a kuchynský odpad. Preto Vás žiadame, aby ste k separovaniu odpadu pristupovali zodpovednejšie. Ušetríte tým peniaze obci, ale hlavne sebe.

Za pochopenie ďakujem.

starosta obce Drahovce
Miroslav Ledecký