Vážení občania, z rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 24. marca, oznamujeme:

Zápis do ZŠ bude bez osobnej účasti detí od 15. apríla do 30. apríla 2020.

Termín na podanie prihlášky na strednú školu je do 15. mája 2020.

Monitor 9 2020 sa ruší.

Od 30. marca 2020 sa prerušuje školské vyučovanie do odvolania.