Pozývame Vás na zhromaždenie členov Ms SČK Drahovce, na slávnostné stretnutie darcov krvi a sympatizantov SČK, ktoré sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu

v sobotu 3. marca 2018 o 15.00 h

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Kultúrny program
 3. Správa o činnosti Ms SČK za rok 2017
 4. Správa o hospodárení Ms SČK na rok 2017
 5. Plán činnosti a rozpočet Ms SČK na rok 2018
 6. Ocenenie najlepších darcov krvi za rok 2017
 7. Príhovor hostí
 8. Diskusia
 9. Uznesenie
 10. Tombola
 11. Záver, občerstvenie