Školská jedáleň hľadá kuchára/kuchárku
Základná škola s materskou školou Školská 907/2 Drahovce, príjme do pracovného pomeru kuchára/kuchárku do školskej jedálne s nástupom ihneď.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
– vzdelanie v odbore kuchár/ka
– prax v odbore, skúsenosti s prácou v kuchyni, s výdajom jedla
– zdravotný preukaz
– znalosť v oblasti skladovania potravín
– samostatnosť, zodpovednosť a pozitívny prístup k deťom
Náplň práce :
– tvorba jedálneho lístka
– príprava jedál a výdaj jedál pre deti ZŠ a MŠ
– preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru
– dodržiavanie správnych technologických postupov a receptúr pri príprave jedál
– dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny
Platové podmienky :
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. Z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. Z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na email: skolskajedalenprims@zoznam.sk
V prípade otázok kontaktujte priamo vedúcu ŠJ 033/7783623.