Obecný úrad Drahovce oznamuje elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

sekretariat@obecdrahovce.sk