Poradie realizácie stôk :

  1.       20. kalendárny týždeň – začiatok realizácie

Stoka C – ulica bezmenná

Stoka F – ulica Kostolná

Stoka F6.1 – ulica Vážska

Stoka K – ulica Školská

2.       23. – 24. kalendárny týždeň predpoklad – upresní sa počas realizácie

Stoka C1, C2 – ulica Pod Bysterom

Stoka F6, F6.1.1 – ulica Cintorínska

Stoka F5 – ulica Štefánikova

Stoka K3, K3.1, K3.2, K3.3 – ulice Školská, Hviezdoslavova a Lipová

3.       F1, F2, F3, F4, B, E, E1, K1, K2 – ulice Hlavná, Staničná a A.Hlinku – Termín bude upresnený pred realizáciou.

Podklad k oznámeniu začiatku realizácie