Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých bodoch plánovaného testovania v obci Drahovce.

Dátum testovania: 31. 10. 2020 (sobota) – 01. 11. 2020 (nedeľa)

Čas testovania: 7.00 – 21.30 h (sobota, nedeľa)

Odberové miesto bude na parkovisku pred Dolnou reštauráciou (miesto kde sa uskutočňujú Drahovské vrtochy) a bude prednostne k dispozícii občanom Drahoviec (trvalý a prechodný pobyt).

Z dôvodu rozvrhnutia záťaže na odberové miesto sme určili rozvrh podľa ulíc v obci.
Sme si vedomí, že v prípade väčšieho záujmu o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví a ohľaduplní. Pre tehotné ženy a zdravotne znevýhodnených sme určili samostatný čas, napriek tomu Vás prosím o ohľaduplnosť a slušnosť pri uprednostňovaní takýchto občanov.
Buďte vhodne a teplo oblečení – vzhľadom na ranné a večerné teploty. Dodržujte odstupy a pokyny zodpovedných osôb. Na parkovanie áut je zabezpečená Školská ulica, prípadne parkovisko pred zdravotným strediskom a poštou.

Urobíme všetko preto, aby testovanie prebehlo v súlade s maximálnou ochranou Vášho a nášho zdravia.

Sobota 31. 10. 2020 Nedeľa 1. 11. 2020
7.00 – 7.30
Predajne Coop Jednota, personál tehotné ženy, ZŤP, personál
7.30 – 8.00
Lipová, Šálkova Hviezdoslavova
8.00 – 9.00
Poštová Bratislavská
9.00 – 10.00
Južná Riadok
10.00 – 11.00
Tichá Andreja Hlinku
11.00 – 12.00
Školská Vážska
13.00 – 14.00
Hlavná Staničná
14.00 – 15.00
Hlavná Majer, Voderady
15.00 – 16.00
Hlavná Dedinská
16.00 – 17.00
Pod Bystercom Štefánikova
17.00 – 18.00
Kostolná Lazy
18.00 – 19.00
Záhradná ulica Kalvária
19.00 – 20.00
Važina Cintorínska
20.00 – 21.30
tehotné ženy, ZŤP voľný termín bez určenia ulice