Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 5.2.2020 o 17:00 hod.

Surový, R. Dzuro, D. Kristek, P. Sedláčik

Obhliadky vybraných objektov prebehnú individuálne každým členom komisie v ľubovoľnom čase.

17:00 hod. verejné rokovanie:

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrej Zurek a Lucia Zureková, Lazy 172/38

Pozemok v časti Lazy, Drahovce

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrej Nedorost a Dagmar Nedorostová, Lazy 195/61

Pozemok v časti Lazy, Drahovce

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Jozef Pavlík, Komenského 4323/35, Pieštany

Pozemok na Hlavnej ulici Drahovce

  1. Rôzne občania

Neverejné rokovanie:

  1. Rôzne členovia komisie
  2. Záver