Na stránky portálu sme pridali schválený programový rozpočet obce na roky 2016-2018 a schválené VZN o daniach pre rok 2016.