17:00 hod.      Obhliadky vybraných objektov v teréne.

18:00 hod.     Rokovanie :

 1. Šachty na kanalizačné prípojky
 2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena LiV EPi s.r.o.
 3. Odhad ceny pozemkov
 4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Černek
 5. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Varačka
 6. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Bednár
 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Klein
 8. Žiadosť o preskúmanie predaja obecného pozemku Onderová
 9. Žiadosť o vybudovanie parkovacích miest (spevnenej plochy) Rapavý
 10. Žiadosť o umiestnenie altánu pred zmrzlinou Petit
 11. Poplatok za prenájom miesta pod terasy reštaurácií
 12. Nezabezpečený, neuzatvorený objekt Stará maštaľ
 13. Návrh na propagáciu cyklotrasy Drahovce
 14. Rôzne podnety od občanov
 15. Rôzne členovia komisie
 16. Záver