Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 19.11.2020 o 18:00 hod. v KD

starosta obce + poslanci OZ

Z dôvodu Covid obmedzení zasadanie nie je verejné.

Účastníkov stretnutia žiadam o dodržiavanie epidemiologických nariadení.

Program zasadania :

  1. Príprava rozpočtu obce na rok 2021
  2. Rôzne členovia komisie
  3. Záver