Obec Drahovce zverejňuje emailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových komisií.

sekretariat@obecdrahovce.sk