Vývoz komunálneho odpadu i v roku 2023 pokračuje v 28 dňovom cykle.

Každých 28 dní (4 týždne), počnúc:
utorok – 17.1.2023
streda – 18.1.2023
Utorok: Dedinská, Hviezdoslavova, Kalvária, Kostolná, Lazy, Lipová, Pod Bystercom, Štefánikova, Važina, Záhradná
Streda:
 Andreja Hlinku, Bratislavská, Cintorínska, Hlavná, Južná, Majer, Poštová, Riadok, Staničná, Šálková, Školská, Tichá, Vážska, Voderady