Obecný úrad v Drahovciach oznamuje občanom zmenu vývozu zmesového komunálneho odpadu od 1. januára 2022, na každých 28 dní.

Mení sa aj deň vývozu pre ulice, na ktorých sa vykonáva zber komunálneho odpadu vo štvrtok. Nový deň vývozu bude utorok.

Termíny odvozu komunálneho odpadu na prvý polrok 2022:

utorok – 18.1.2022
streda – 19.1.2022
utorok – 15.2.2022
streda – 16.2.2022
utorok – 15.3.2022
streda – 16.3.2022
utorok – 12.4.2022
streda – 13.4.2022
utorok – 10.5.2022
streda – 11.5.2022
utorok – 7.6.2022
streda – 8.6.2022

Pre občanov, ktorí majú zvýšené množstvo odpadu zo zdravotných dôvodov a rodiny s deťmi používajúcimi plienky, zabezpečí Obecný úrad označené plastové vrecia, ktoré bude možné odovzdať na zbernom dvore.