TESTOVANIE

Časový harmonogram

08.00 – 09.00 firma ADLO

09.00 – 09.30 Dedinská, Južná, Tichá

09.30 – 10.00 Bratislavská, Poštová

10.00 – 10.30 Vážska, Lipová, Šálkova, Hviezdoslavova

10.30 – 11.00 Staničná, Pod Bystercom

11.00 – 12.00 OBED

12.00 – 12.30 Hlavná

12.30 – 13.00 Majer, Voderady, A. Hlinku, Riadok

13.00 – 13.30 Štefánikova, Kostolná

13.30 – 14.00 Kalvária, Cintorínska, Záhradná, Školská

14.00 – 14.30 Lazy, Važina

14.30 – 15.00 Pekáreň Drahovce, PVOD Drahovce

Posledný odber o 15.00 h.