Sobota:
8.00 – 9.00 – rodičia žiakov základnej školy 1.-2. ročník, zamestnanci
ZŠ, OÚ

9.00 – 10.00 – rodičia žiakov základnej školy 3. – 4. ročník, zamestnanci ZŠ, OÚ

10.00 – 11.00 – rodičia žiakov materskej školy, zamestnanci MŠ, OÚ

11.00 – 11.30 – Prestávka

11.30 – 12.30 študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ZUŠ, špeciálnych škôl a študenti zdravotníckych škôl

12.30 – 15.00 – občania Drahoviec
(v prípade väčšieho záujmu je možné predĺžiť čas testovania)
Miesto: Kultúrny dom Drahovce – hlavný vchod