Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich materskú školu, I. stupeň ZŠ, študentom 4. ročníka stredných škôl a občanom, ktorí potrebujú aktuálny test, že v sobotu 6.2. otvorí obec mobilné odberové miesto v budove KD. Čas prevádzky oznámime dodatočne podľa pokynov a potreby.