Vážení občania,

od utorka 16. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Šálkova, Tichá a Poštová.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Šálkova, Tichá a Poštová, aby najneskôr utorok 16. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.