Vážení občania,

Dňa 18.4.2023 začne v našej obci čipovanie a dopĺňanie smetných nádob v spolupráci s Márius Pedersen, a.s.

Dňa 18.-20. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Hlavná.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Hlavná, aby zajtra ráno do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú
nádobu na papier.
Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, oznámime v miestnom rozhlase, na tabuli KD a webovej stránke obce.