Vážení občania,

od utorka 25. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Školská, Vážska, Cintorínska.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Školská, Vážska, Cintorínska, aby najneskôr utorok 25. 4. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.